Vad är SNR? En snabbguide

SNR - Svenska Näringsrekommendationer Vad betyder RDI och förkortningarna som står på matförpackningarna? Här är en kort sammanställning av de vanligaste förekommande.

SNR står för Svenska Näringsrekommendationer och tar sikte på att ge näringsmässika riktlinjer för vad man ska äta för att ha en god hälsa. Den ska täcka de primära näringsbehoven och ge förutsättningar för god hälsa och minska risken för kostrelaterad ohälsa.

RI eller RDI betyder Rekommenderat Dagligt Intag av vitaminer och mineraler. Värdena innefattar en säkerhetsmarginal och ska vara anpassat att täcka behovet för i princip hela befolkningen.

UL är förkortning av Tolerable Upper Intake Level och är de övre gränserna av vitaminer som bedöms osannolikt att utgöra risk för negativa hälsoeffekter.

AR är genomsnittsbehovet.

LI är ett sannolikt minsta intag under vilket syptom på näringsbrist kan uppkomma efter en viss tids konsumtion.

Mer finns att läsa på livsmedelverkets hemsida.
AtMerVegetariskt.se