Ekologisk märkning av hud- och hårvårdsprodukter och tandkräm

Krav och ekomärkningen av hudvård, hårvård och tandkrämer är en djungel. Vad betyder egentligen de olika märkningarna? Här är en guide till de mest förekommande eko- och kravmärkningarna.

Har en produkt fått en märkning så ska de så klart följa de regler som märkningen har. Det kontrolleras av de som tillhandahåller märkningen. Det är viktigt att veta att även om en produkt har fått en eko-märkning så innebär det kanske inte att den är 100% ekologisk. De olika märkningarna har olika krav på hur många procent av innehållet som ska vara ekologiskt.

Officiell märkning av hudvård, hårvård och tandkrämsprodukter

MärkningBeskrivning
Ingen officiell märkning: Ofta står det “Organic”, “Kravodlat” eller “Ekologiskt” men märkningen saknas. Ett ovanligt märke: Det är tyvärr ganska vanligt att företag gör ett eget märke kan vara snarlik en officiell kravmärkning. Lite förvillande kan man tycka. Se nästa tabell längst ner på sidan.När märkning saknas får man avgöra själv om man ska tro på att produkten är det den utger sig att vara. Ofta är det mindre företag som inte har märkning på sina produkter för att märkningen är dyr.
cosmétique bio charte cosmebioCosmetique Bio Charte Cosmebio– Minst 95% naturliga ingredienser framställda från naturliga källor.
– Minst 95% av växt- och jordbruks ingredienserna är kravodlade.
– Minst 10% av hela innehållet är kravodldat (vatten räknas inte som kravlat).
cosmétique eko charte cosmebio

Cosmetique Eco Charte Cosmebio

– Minst 95% naturliga ingredienser från naturliga källor.
– Minst 50% av växt- och jordbruksprodukterna är kravodlade.
– Minst 5% av hela innehållet är kravodlat (vatten räknas inte som kravlat)
Märkning Eco Cert Cosmos NaturalCOSMOS NATURAL – Standarden följer EUs rekommendationer och ska främja konsumenterna. Beskrivningen av produkten ska vara rätt och inte vilseleda konsumenten.Trots namnet “Eco Cert” så finns inget krav på ekologiska ingredienser. Naturligt innehåll är t ex vatten, mineraler, naturligt och kemiskt framställda jordbruksprodukter. Icke-naturligt innehåll är t ex petrokemiska partiklar och konserveringsmedel. Procenthalten av naturligt innehåll ska skrivas ut på förpackningen förutom då det är 100%.
Eco Cert Cosmos organicCOSMOS ORGANIC – Standarden följer EUs rekommendationer och ska främja konsumenterna. Beskrivningen av produkten ska vara rätt och inte vilseleda konsumenten.Minst 95% av de odlade produkterna ska vara ekologiska och minst 20% av hela produkten, eller 10% för produkter som sköljs av, t ex schampo (vatten räknas inte som ekologiskt). Procenthalten ekologiskt ska skrivas ut på förpackningen. Produkten får inte innehålla mer än 0.9% GMO. Ska inte vara testad på djur.
Eu ekologisk märkningEU-ekologisk märkning. EU Ecolabel är Europas gemensamma miljömärkning. Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav.Symbol för märkning av jordbruksprodukter, på t ex naturliga oljor som även kan användas för hudvård kan man hitta det här märket.
– Livsmedel som innehåller mer än 95 % ekologiska ingredienser.
– Strikt begränsning av användningen av kemiska medel till undantagsfall. Växtskyddsmedel får användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.
– Konsgtödsel får inte användas.
– Användning av GMO i produktionen är förbjuden.
Kravmärkning av matKrav.se – Sveriges mest kända miljömärkning för mat, men eftersom t ex kokosolja kan användas i naturlig hudvård så tas den med här.KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Andelen KRAV-certifierade ingredienser är minst 95 % av vikten (koksalt och vatten får ej räknas med)
– Kontrolleras minst en gång varje år.
– Mer långtgående regler än EUs märkning.
na-true-3 levels of certificatoinNaTrue är en icke-vinstdrivande organisation med målet att framhäva naturliga skönhetsprodukter.NaTrue främjar naturliga ingredienser i skönhesprodukter:
– Inga syntetiska dofter eller färger
– Inga petroleum produkter (paraffinet, eller propyl)
– Inga silikonojor
– Inga GMO produkter
– Inte testat på djur
Det finns 3 nivåer av certifiering:
Natural cosmetics: Innehållet ska vara naturligt, men inte nödvändigtvis ekologiskt
Natural cosmetics with organic portion: Innehållet ska ha minst 70% naturliga ingredienser som kommer från organisk produktion eller kontrollerade vilda odlingar.
Organic cosmetics: Minst 95% av naturliga ingredienser måste komma från kontrollerad kravodling eller vild odling.
Leaping bunny märkningLeaping Bunny är en märkning från The Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC). 1996 gick 8 djurskydds grupper samman och bildade CCIC.Förespråkar en gemensam standard för djur-vänliga produkter. Märkningen garanterar att produkten inte är testad på djur i någon fas av framtagandet av företaget, laboratoriet eller underleverantörer.
Svalandmärkning astma och allergiförbundetSvalanmärkning – Astma och Allergi Förbundet. Vägleder konsumenten i produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.Produkter är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.
Soil association märkningSoil association – Märkning av ekologiska varor och hudvård från England som har utvecklat COSMOS standarden.Minst 95% av de odlade produkterna ska vara ekologiska och minst 20% av hela produkten, eller 10% för produkter som sköljs av, t ex schampo (vatten räknas inte som ekologiskt). Procenthalten ekologiskt ska skrivas ut på förpackningen. Produkten får inte innehålla mer än 0.9% GMO. Ska inte vara testad på djur.
Svanmärkning för kosmetikaSvanmärkning. Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen.se om kosmetika.– Minimalt innehåll av miljöfarliga ämnen
– Strikta krav på ingående ämnens nedbrytbarhet, giftighet och bioackumulerbarhet
– Produkter till barn ska vara parfymfria
– Redcerad användning av emballagematerial
Certified vegan trademarkCertified Vegan Logo – The Vegan Awareness Foundation – Vegan.orgProdukter som inte innehåller djur produkter och inte har blivit testade på djur.
Veganmärkning från the vegan societyVegan är Vegan Society’s märkning. De främjar en vegansk livsstil utan djurplågeri.1990 började The Vegan Society sin märkning, som innebär att inget i innehållet är animaliskt eller av animaliskt ursprung, som t ex honung. eller fett från fårull (lanolin), det ska heller inte finnas några animaliska produkter vid framställningen.

Företags egen märkning av hudvård, hårvård och tandkrämsprodukter

Företag har ofta egna märkningar av produkter. Det betyder inte att en ekoprodukt kanske inte är en ekoprodukt, men det finns ingen extern organisation som kontrollerar att allt går rätt till. Man får själv avgöra hur man ska tolka dessa märkningar. Jag har försökt ta reda på så mycket som möjligt och där jag fått kontakt med företag – deras respons.

Observera att det här INTE är officiella märkningar!

Märkning och företagFöretagets förklaring av märkningen
Dr organics no animal testingAgainst animal testing – används av dr. OrganicFrån dr. Organic: “Our products are always tested on human volunteers to ensure they are completely safe and effective.”
Bio activ dr organicBio-Activ: Formulated using organically certified & natural extracts – används av dr. Organic.Från dr Organic: “Our Bio Activ logo is a self-certified trademark.
Nowadays many products are certified as organic, but modern day processing often removes many of the natural qualities which give these unique extracts their beneficial properties. Each active ingredient is Bioactive; this means that the specific properties found in each core ingredient are maintained and guaranteed.
All the ingredients in our products are either certified organic or approved for use in organic cosmetics. We are currently not certified to one organic standard because we use ingredients from different organic certifiers to ensure the products are also efficacious.
Our current skincare policy strives to ensure that our products contain at least 70% organic ingredients, but we have many products which are much higher than this even as much as 100% for our oil based products. We replace as much of the water in our products as we can with organic aloe vera juice, as water itself is not organic.”
suitable for vegetarians and vegans dr organicSuitable for vegetarians & vegans – används av dr. Organic.Från dr Organic: “Our product marked with the logo are suitable for vegetarians and vegans. For example products containing Manuka honey, propolis or beeswax are not suitable for vegans.”

Kanske blir det lite lättare att handla bra produkter nu? Har du fler märkningar du undrar över? Skicka en bild eller beskrivning så uppdaterar jag listan!

AtMerVegetariskt.se

1 thought on “Ekologisk märkning av hud- och hårvårdsprodukter och tandkräm”

Comments are closed.