Ditt dagliga energibehov

Ditt dagliga energibehov i Energi procentVarför står det E % i kaloriberäkningen i recepten?

Alla människor har olika behov av energi och behöver därför få i sig olika mängd protein. I Livsmedelverkets rekommendationer står det därför nästan aldrig hur många gram du behöver av de olika energigivande näringsämnena. Rekommendationerna talar i stället om hur många procent av ditt totala dagliga energiintag som bör komma från kolhydrater, protein och fett.

I ett recept kan det stå: “Kolhydrater: 68 g (25 E %)”
Det betyder att det finns 68 gram kolhydrater i måltiden. Nästa siffra berättar att av den totala mängden energi kommer 25 % från kolhydrater, alltså en fjärdedel av måltidens energi. Här kan du läsa mer om hur du räknar ut energiprocent:
https://atmervegetariskt.se/energiprocent-i-mat/

När energiprocent finns angivet i ett recept kan du lätt se hur det ligger till i jämföresle med de dagliga rekommendationerna.

Livsmedelverkets rekommendationer ser ut så här:
Kolhydrater och fibrer: 45-60 E %
Protein: 10-20 E %
Fett: 25-40 E %

Håller du en GI-diet brukar rekommendationerna se ut så här:
Kolhydrater: 45 E %
Protein: 25 E %
Fett: 30 E %

Tanken med att använda både energiprocent och kalorier i recepten, är att du snabbt och enkelt ska kunna klura ut hur du bäst håller en balanserad kost.