Måttomvandling mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F)

termometerEn del Engelska recept anger temperaturen i Fahrenheit, men hur relaterar det till Celsius?
Celsius är en skala där 0 °C (32 °F) är vattnets fryspunkt och 100 °C (212 °F) är vattnets kokpunkt.


Omvandlingarna mellan skalorna kan beräknas med den här formeln:

T°F = 9/5 × T°C + 32

T°C = 5/9 × (T°F − 32)

Orkar man inte det finns de mest använda temperaturerna här:

Fahrenheit omvandlas till Celsius
200 Fahrenheit är 93 Celsius
250 Fahrenheit är 121 Celsius
300 Fahrenheit är 149 Celsius
350 Fahrenheit är 177 Celsius
400 Fahrenheit är 204 Celsius
450 Fahrenheit är 232 Celsius
500 Fahrenheit är 260 Celsius

Celsius omvandlas till Fahrenheit
100 Celsius är 212 Fahrenheit
125 Celsius är 257 Fahrenheit
150 Celsius är 302 Fahrenheit
175 Celsius är 347 Fahrenheit
200 Celsius är 392 Fahrenheit
225 Celsius är 437 Fahrenheit
250 Celsius är 482 Fahrenheit
275 Celsius är 527 Fahrenheit
AtMerVegetariskt.se