Biodling på Arlanda

BIkupor på sky bridge ArlandaPå Arlanda flyger inte bara flygplan. Även bin har sin landingsbana där.

70% av den föda vi äter är beroende av pollinering. Bin bidrar till en biologisk mångfald.

Hotell runt Arlanda och sigtuna har därför satsat på bi-odling. Här är 3 bikupor på Skybridge utanför Clarion på Arlanda.

Bra initiativ tycker jag! Mer sånt!
Man kan läsa mer på Hållbar Destination.

AtMerVegetariskt.se