Avfallskvarnar eller matkärl – är det bra för miljön?

På årsstämman i föreningen igår pratade vi om avfallskvarnar. En del ville installera dem i sin lägenhet och det blev prat om att föreningen kanske skulle kunna installera till alla.

Fördelarna med kvarnen är ju att det blir mycket mindre sopor att hämta, alltså färre vändor för sopbilen, en bra sak för miljön. Matmoset från kvarnen åker sen till reningsverket och de kan utvinna biogas som kan användas till bussar. Ännu en miljövinst.

Jag kontaktade Stockholm Vatten för att fråga om det är bra för miljön, och de svarade så här:

“Det har varit tillåtet att installera avfallskvarnar i hushåll sedan 2008. Förutom att det är ett bekvämt sätt att hantera sitt matavfall på så bidrar det även till produktionen av biogas.
Det nedmalda matavfallet rinner med övrigt avloppsvatten till våra reningsverk och ur slammet utvinner vi rågas som renas till fordonsgas. Fler avfallskvarnar leder även till färre transporter med sopbilar.
Innan man installerar avfallskvarnar är det bra att kolla upp skicket i fastighetens avloppsledningar. Finns en risk att matavfallet kan orsaka påbyggnader i avloppsledningarna om det är dåligt fall eller om svackor förekommer.”

Det finns även mer info om Matavfallskvarnar här.

Har man möjlighet att ha matkärl så rekommenderar de det ur miljösynpunkt, så här säger de:

“Man har gjort studier på vad som gör mest miljönytta och kärlinsamling får man ut mest miljönytta av. Mest biogas och man kan även använda resterna till gödsel. Det som går genom avloppet kan man i dagsläget inte gödsla med. Om ni inte kan ha något annat än kvarn så är det absolut bättre än ingen sortering alls.”

Någon på årsstämman nämnde även att det KAN bli så att alla föreningar på sikt måste ta hand om matavfallet i speciella kärl. Det är ett gamalt hus och soprummet litet. Plus att man då måste gå hela vägen ned i källaren varje gång man ska tömma matavfall. Och tänk så mycket extra mat det blir åt råttorna där nere! En avfallskvarn skulle lösa ett sånt här potentiellt framtida problem.

Kostnaden då?
Även om installationskostnaden blir ca 5000 kr per kvarn så blir det en sänkning av sophämtningskostnaden för föreningen. Bra skulle jag tro att alla tyckte.
Men nej. De flesta var för. Men så finns det några som inte vill. Jag bara undrar varför? När det är bra för miljön, de får en lägre kostnad i föreningen och de slipper gå ut med så mycket sopor. Argumenten var att “Jag har så lite sopor ändå” och “Jag äter inte frukt”.
De enda nackdelarna de som var positivt inställda till avfallskvarnar kunde hitta var att det inte funkade för gamla avloppsstammar – vilket vi inte har – och att det tar lite mer plats under diskhon.
Är inte den decimetern en ganska liten uppoffring för miljön? Får se om vi kan vända gnällspikarna!

AtMerVegetariskt.se