34% vegetarianer i Stockholm?

Läsare av en gratis lokaltidning i Stockholm fyllde i en enkät om deras matvanor. Frågan var:

Hur ofta äter du vegetarisk mat?
Här är resultatet:

34% Alla dagar året om, linser FTW.
29% Ett par gånger i veckan.
15% Aldrig, jag älskar kött för mycket.
13% Vegetariskt, vad är det?
9% En gång i månaden.

Om det här är sant ser det ju toppen ut, men jag tror sifforna är för höga. Vad tror ni? Några tankar? Någon annan statistik på detta?

Källa: Vi i Vasastan